Akademik Teşvik Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Öğretim Elemanları tarafından kullanılacak belgeler/formlar

Birim Akademik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından kullanılacak belgeler/formlar

* Değerlendirme raporuna sadece öğretim elemanının uygun görülmeyen veya değişiklik öngörülen faaliyetleri ile ilgili açıklamalar eklenmelidir. Uygun olduğu değerlendirilen faaliyetlerin Değerlendirme Raporuna işlenmesi ve/veya bu faaliyetlerle ilgili açıklama yazılması gerekli değildir.

** Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından e-postanın başlığına “Birim ve Bölüm” isimlerini belirtmek suretiyle, hazırlanan puan tablosunu (Excel formatında) personel@duzce.edu.tr adresine e-posta olarak gönderilmesi gerekmektedir.