Doküman

2020 Aday Memur Temel Eğitim Ders Notları 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu1                    11. İnsan Hakları

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu2                    12. Milli Güvenlik Bilgileri

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu3                    13. TC Anayasası1

4. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi                              14. TC Anayasası2

5. Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri          15. TC Anayasası3

6. Genel Olarak Devlet Teşkilatı1                             16. Türkçe Dil Bilgisi Kuralları

7. Genel Olarak Devlet Teşkilatı2                             17. Yazışma ve Dosyalama Usulleri1

8. Gizlilik ve Gizliliğin Önemi                                    18. Yazışma ve Dosyalama Usulleri2

9. İletişim1                                                               19. Halkla İlişkiler

10. İletişim2