Sicil Şube Müdürlüğü

Temmuz ayı içerisinde akademik personele ait sicil raporları doldurma işlemleri için gerekli hazırlıkları yaparak sicil raporlarının sıralı sicil amirlerine gönderilme işlemleri, 
Olumsuz sicil alanlar hakkında gerekli işlemleri yapmak, 
Kasım ayı içerisinde idari personele ait sicil raporları doldurma işlemleri için gerekli hazırlıkları yaparak sicil raporlarının sıralı sicil amirlerine gönderilme işlemleri, 
Olumsuz sicil alanlar hakkında gerekli işlemler, 
İdari personelin sicillerinin 657 sayılı kanunun 37. ve 64. maddeleri uyarınca kontrol edilerek son altı yıllık sicil notu ortalamasının 90 puan ve üzerinde olanların değerlendirilmek üzere ilgili birime bildirmek işlemleri, 
Başkanlığımıza gönderilen sicillerin 657 sayılı kanunun 31. maddesi uyarınca kapalı zarfa konup dosyalarında muhafaza etme işlemleri, 
Olumsuz sicil alanları ise yazılı olarak uyarılma işlemleri, 
Açıktan atanan ve çalışan personele hizmet içi eğitimi düzenlemek ve tüm yazışmalarının yapmak ve takip etmek, Üniversitemize açıktan atanan idari personelden bir yılını dolduranlara yemin töreni düzenlemek, hizmet içi eğitiminde başarılı olanlara “Başarı Belgesi” verme işlemleri, 
Disiplin cezası alan akademik ve idari personelin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirilmeleri işlemleri, 
Üniversitemize naklen gelen personelin sicil dosyalarının kontrol etmek ve düzenleme işlemleri, 
Akademik ve idari personelin kimliklerini basımı ve dağıtım işlemleri, 
Başkanlığımıza ait tüm arşiv işlemleri. 
Başkanlığımıza gelen tüm evrak kayıt ve dağıtım işleri. 
Bilgi edinme hakkı kanunu uyarınca başvuruda bulunan personelin sicil notlarının gerekli birime bildirilme işlemleri. 
Ocak Ayında Vizeli Geçici İşçi sayılarının Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden Vizelerinin yapılması ve birimlere bildirme işlemleri, 
“Aylık İş Gücü” aylık olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Aydın İl Müdürlüğüne gönderilme işlemleri, 
Üç ayda bir “Vizeli Geçici İşçi sayılarını kapsayan cetvellerinin” Maliye Bakanlığına“Boşalan Kadro ve Nedenler formu ile Yeni Tayin edilen Personel Formunun”,Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına ve Başbakanlık “657ve 4857 sayılı yasaya tabi istihdam edilen özürlü personele ve vizeli geçici işçilere ait bilgilerin” Özürlüler İdaresi Başkanlığına doldurulup gönderilme işlemleri, 
Birimlerden istenilen geçici işçilerin İş Kurumundan Taleplerinin yapılması mülakat sınavları, işe başlamaları ve işten ayrılma işlemleri, 
Üniversitemiz bünyesinde geçici işçi olarak çalışmak isteyen müracaat dilekçelerinin alınması ve cevaplanması işlemleri için görevlendirilmiş şube müdürlüğümüzdür.