İdari Personel Şube Müdürlüğü

Yıl içerisinde kullanılmasına ihtiyaç duyulan idari kadrolar için Devlet Memurları Tebliği doğrultusunda Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlıktan açıktan atama izninin alınması için gerekli işlemleri, 
ÖSYM tarafından yapılan Devlet Memurları Sınavı Sonucunda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince Üniversitemize yerleştirilen personelin atama işlemleri, 
Üniversitemize naklen ve açıktan atanan personel bilgileri her ay Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne bildirilmesi, 
Açıktan atanan personelin emeklilik sicil numaraları Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nden istemesi, 
Üniversitemiz idari kadrolarının takibi ile ilgili dolu-boş durumları ve geçici işçi sayılarını kapsayan cetveller üç aylık olarak Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı’na gönderilmesi, 
Kadro iptal, ihdas ve değişiklik işlemleri, 
Tüm İdari personelimizin aylık derece yükselmesi, kademe ve kıdem ilerlemesi işlemleri, 
Üniversitemiz tüm İdari personelinin sigorta, bağ-kur ve askerlik hizmetlerini değerlendirme işlemleri, 
Üniversite İçi ve kurumlar arası personel nakil işlemleri ile kurum içindeki unvan değişiklikleri ve nakil işlemleri, 
Üst öğrenimi bitiren İdari personelin intibak işlemleri,Tüm İdari personele ait özlük dosyalarının tanzimi, son sekiz yılda disiplin cezası almayan personele 657 sayılı yasanın 64. maddesi gereğince bir kademe ilerlemesi işlemleri, 
Üniversitemizde çalışan özürlü personelin durumu üç aylık sürelerde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi, 
Ayrılan personelin emeklilik ve ilişik kesme işlemlerini yapmakla görevlendirilmiş Şube Müdürlüğümüzdür.