Sicil Şube Müdürlüğü

 

Üniversitemize açıktan atanan ve naklen gelen personelin özlük dosyalarının kontrol etmek ve düzenleme işlemleri, 
Açıktan atanan ve çalışan personele hizmet içi eğitimi düzenlemek ve tüm yazışmalarının yapmak ve takip etmek, Üniversitemize açıktan atanan idari personelden bir yılını dolduranlara yemin töreni düzenlemek, hizmet içi eğitiminde başarılı olanlara “Başarı Belgesi” verme işlemleri, 
Disiplin cezası alan akademik ve idari personelin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirilmeleri işlemleri, 

Akademik ve idari personelin kimliklerini basımı ve dağıtım işlemleri, 

Akademik ve idari personelin pasaport işlemleri,

Akademik ve idari personelin emeklilik işlemleri,

Başkanlığımıza ait tüm arşiv işlemleri 

Başkanlığımıza gönderilen mal bildirimlerinin dosyalarda muhafaza etme işlemleri, 
Başkanlığımıza gelen tüm evrak kayıt ve dağıtım işleri. 
Bilgi edinme hakkı kanunu uyarınca başvuruda bulunan personelin sicil notlarının gerekli birime bildirilme işlemleri. 
Ocak Ayında Vizeli Geçici İşçi sayılarının Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden Vizelerinin yapılması ve birimlere bildirme işlemleri, 
“Aylık İş Gücü” aylık olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Aydın İl Müdürlüğüne gönderilme işlemleri, 
Üç ayda bir “Vizeli Geçici İşçi sayılarını kapsayan cetvellerinin” Maliye Bakanlığına“Boşalan Kadro ve Nedenler formu ile Yeni Tayin edilen Personel Formunun”,Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına ve Başbakanlık “657ve 4857 sayılı yasaya tabi istihdam edilen özürlü personele ve vizeli geçici işçilere ait bilgilerin” Özürlüler İdaresi Başkanlığına doldurulup gönderilme işlemleri, 
Birimlerden istenilen geçici işçilerin İş Kurumundan Taleplerinin yapılması mülakat sınavları, işe başlamaları ve işten ayrılma işlemleri, 
Üniversitemiz bünyesinde geçici işçi olarak çalışmak isteyen müracaat dilekçelerinin alınması ve cevaplanması işlemleri için görevlendirilmiş şube müdürlüğümüzdür.