Akademik Teşvik 2019


 

 Öğretim Elemanları tarafından kullanılacak belgeler/formlar

Öğretim elemanlarının faaliyetlerinin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki koşulları sağlayan yayınevleri ulusal ve uluslararası tanınmış yayınevi olarak dikkate alınacaktır.

  • Tanınmış ulusal yayınevi: En az 5 yıldır ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi 20 yayımlamış ve yayınları Türkiye’deki üniversitelerin kütüphanelerinde kataloglanan yayınevi.
  • Tanınmış uluslararası yayınevi: En az 5 yıldır uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, aynı alanda farklı yazarlara ait (Türkçe dışındaki dillerde) en az 20 kitap yayımlamış ve yayınları Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurtdışındaki üniversitelerin kütüphanelerinde kataloglanan yayınevi.

Birim Akademik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından kullanılacak belgeler/formlar

* Değerlendirme raporuna sadece öğretim elemanının uygun görülmeyen veya değişiklik öngörülen faaliyetleri ile ilgili açıklamalar eklenmelidir. Uygun olduğu değerlendirilen faaliyetlerin Değerlendirme Raporuna işlenmesi ve/veya bu faaliyetlerle ilgili açıklama yazılması gerekli değildir.