Üniversitemizin 2020 Yılı Norm Kadro Planlaması Hakkında

09 Ara

  • Personel Daire Başkanlığı
  • Tüm Duyurular

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik'in 4/8 maddesinde geçen "Yükseköğretim kurumları, bu maddenin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları çerçevesinde yapacakları norm kadro planlamalarından bir sonraki yıl ilan edilmesi planlanan kadroları üniversite yönetim kurulu kararıyla birlikte her yıl Aralık ayı içinde Yükseköğretim Kuruluna gönderir ve kendi internet sitesinde yayımlar." hüküm gereği oluşturulan;


Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile ekinde yer alan norm kadro planlaması için tıklayınız.