14.12.2020 Tarihli Öğretim Elemanı Alımı İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları.

08 Oca

  • Personel Daire Başkanlığı
  • Tüm Duyurular

Sonuçlar için tıklayınız.

Nihai Değerlendirme Sonuçlarına yapılacak itirazlar ilana çıkılan fakültelere/yüksekokullara yapılacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeleri dilekçe ekinde 15 gün içerisinde (22.01.2021 tarihi mesai bitimine kadar) Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.

Dilekçe için tıklayınız.

- nüfus cüzdanı fotokopisi,

- 1 adet fotoğraf,

- Askerlik terhis belgesinin ıslak imzalı hali ya da tecil belgesi, Not: Yedek subay olarak askerliğini tamamlayanların teğmenliğe nasb tarihini gösteren terhis belgesini ıslak imzalı ibraz etmeleri zorunludur.

- Lisans/Y.Lisans/Doktora Diplomasının e – devlet çıktısı ya da Lisans/Y.Lisans/Doktora Diplomasının noter onaylı fotokopisi. (isteyen adaylar noter onayı yerine diplomaların asıllarını ve fotokopilerini getirmek sureti ile onay işlemini Personel Daire Başkanlığında  yaptırabilirler)

- Y.Lisans/Doktora Öğrenci Belgesinin e – devlet çıktısı ya da Y.Lisans/Doktora Öğrenci Belgesinin fotokopisinin noter onaylısı. (isteyen adaylar noter onayı yerine öğrenci belgelerinin asıllarını ve fotokopilerini getirmek sureti ile onay işlemini Personel Daire Başkanlığında yaptırabilirler),

(- ÖNEMLİ: Onay işlemini Personel Daire Başkanlığında yaptıracak olan adayların ilgili evrakların asılları ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir.)

- Lisans Transkriptinin aslı,

- Adli Sicil Kaydının e – devlet çıktısı,

- ilan şartında deneyim istenen adaylar için SGK dökümü hariç diğer deneyim belgelerinin ıslak imzalı asılları,

Yukarıdakilere İlave olarak Naklen atanacaklardan herhangi bir belge talep edilmemekte olup, Açıktan veya Açıktan Yeniden Atanacaklardan İstenilen Belgeler şunlardır;

- Öğretim Elemanı Olarak Çalışmasında Sakınca Olmadığını Bildiren Tek Hekimli Sağlık Raporu.

- Kamuda kadrolu olarak çalışıp ayrılanlar için en son çalışılan Kurumdan alınan onaylı Hizmet Belgesi (Sadece Açıktan Yeniden Atanacaklardan istenmektedir.)