Üniversitemizin 29.12.2020 Tarihli Öğretim Üyesi İlanı Yayınlanmıştır.

29 Ara

  • Personel Daire Başkanlığı
  • Tüm Duyurular

Profesör ve Doçent Başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına Doktor Öğretim Üyesi Başvuruları ise ilana çıkılan Birimlere şahsen yapılacak olup Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayınlaması itibariyle başlayacaktır ve başvuru süresi 15 (onbeş) gündür. Başvuru tarih aralığı : 29.12.2020 - 13.01.2021

İlan metni için tıklayınız

Dilekçe örneği için tıklayınız.

BAŞVURU EVRAKLARI:

1) Başvuru dilekçesi (ıslak imzalı)

2) Aday etkinlik puan listesi (Islak İmzalı) (Doçent ve Profesör Adayları tarafından toplam puanı ve son 5 yılda alınan puanı gösterecek şekilde 2 ayrı liste düzenlenecektir.)

3) Diplomaların E-DEVLET çıktıları veya Noter Onaylı Fotokopileri (Üniversitemiz personeli Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgelerinin aslı gibidir onayını  görev yaptıkları birimlerin Fakülte Sekreterlerine yaptıracaklardır. Üniversitemiz dışından başvuru yapan adaylar aslı gibidir onayını Noterde veya evrakların asıllarını ve fotokopilerini  yanlarında getirmek suretiyle; Profesör ve Doçent adayları Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nda, Doktor Öğretim Üyesi adayları ise başvurdukları birimlerde yaptıracaklardır. )

NOT: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversiteler Arası Kurul tarafından verilen denklik belgelerinin de başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.


4) Yabancı dil sınavı sonuç belgesi.

5) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve e - devletten alınan adli sicil kaydı.

6) CD (Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadrosu başvuruları için 4 (Dört), Profesör kadrosu başvuruları için 6 (altı) adet)

CD İçerikleri;

- Dilekçenin imzalanıp taratılmış hali.

-  Özgeçmiş

-  Aday Etkinlik Puan Listesi’nin imzalanıp taratılmış hali ve excel formatı. (excel formu için tıklayınız)

-  Düzce Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltime ve Atama Ek Koşulları (tıklayınız)

-  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği (tıklayınız)

-  Diplomaların Taratılmış Hali (CD içerisindeki diplomaların “Aslı Gibidir” yapılması zorunlu değildir. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri)

-  Bilimsel Çalışmalar

-  İlan Metni