ÜNİVERSİTEMİZ 2019 YILI NORM KADRO PLANLAMASI

31 Ara

  • Personel Daire Başkanlığı
  • Tüm Duyurular

2 Kasım 2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik"in 4.maddesinin 8. fıkrasında geçen "Yükseköğretim kurumları, bu maddenin ikinci, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları çerçevesinde yapacakları norm kadro planlamalarını Senato kararıyla birlikte her yıl Aralık ayı içinde Yükseköğretim Kuruluna gönderir ve kendi internet sitesinde yayınlar." hükmü uyarınca belirlenen;


Senato Kararı için tıklayınız.


Senato Kararı Eki (Norm Kadro Planlaması) için tıklayınız.