DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL İL VE KURUM DIŞI NAKLEN ATAMA İŞLEMLERİ HAKKINDAKİ USUL VE ESASLAR GÜNCELLENMİŞTİR. (16.10.2017)

16 Eki

  • Personel Daire Başkanlığı
  • Tüm Duyurular

* Üniversitemiz "İdari Personel İl ve Kurum Dışı Naklen Atanma İşlemleri Hakkındaki Usul ve Esaslar"ı Üniversitemiz Senatosunun 12.10.2017 tarih ve 2017/214 sayılı kararı ile revize edilmiş olup, ilgili senato kararı ile "İdari Personel İl ve Kurum Dışı Naklen Atanma İşlemleri Hakkındaki Usul ve Esaslar"ının eski ve revize edilmiş hali için tıklayınız.

Puanlama Tablosu için; Sağlık Durumu, Aile Birliği, Diğer Nedenler için tıklayınız.