31.12.2019 Öğretim Üyesi İlanı hakkında Duyuru

31 Ara

  • Personel Daire Başkanlığı
  • Tüm Duyurular

Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi başvuruları İlana çıkılan Birimlere şahsen yapılacaktır. 

 

İlan metni için tıklayınız.

BAŞVURU EVRAKLARI:

§  1-Başvuru dilekçesi. (ıslak imzalı)

§  2-Aday etkinlik puan listesi (Islak İmzalı) (ÖNEMLİ: son 5 (beş) yılda alınan puan ve toplam puan olmak üzere iki adet doldurulacaktır)

§  3-Diploma Fotokopileri (Üniversitemiz personeli Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgelerinin aslı gibidir onayını  görev yaptıkları birimlerin Fakülte Sekreterlerine yaptıracaklardır. Üniversitemiz dışından başvuru yapan adaylar aslı gibidir onayını Noterde veya evrakların asıllarını ve fotokopilerini  yanlarında getirmek suretiyle Profesör  ve Doçent adayları Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nda Doktor Öğretim Üyesi adayları ise başvurdukları birimlerde yaptıracaklardır.)

§  4-Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent adayları için yabancı dil sınavı sonuç belgesi.

§  5-2 AdetGüvenlik ve Arşiv Araştırması Formu (Kurum içi başvurularda istenmemektedir.)

§  6-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

§  7-CD (Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadrosu için 4 (Dört) adet, Profesör kadrosu başvurusu için 6 (altı) adet)

CD İçerikleri;

a.     Dilekçenin imzalanıp taratılmış hali.

b.     Özgeçmiş

c.     Aday Etkinlik Puan Listesi’nin imzalanıp taratılmış hali.

d.     DüzceÜniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltime ve Atama Ek Koşulları

e.     Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği

f.      Diplomaların Taratılmış Hali (CD içerisindeki diplomaların “Aslı Gibidir” yapılması zorunlu değildir. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri)

g.     Bilimsel Çalışmalar

h.     İlan Metni