15 Mayıs 2020 Tarihli Sürekli İşçi Alım İlanı - Kura Sonuçları

04 Haz

  • Personel Daire Başkanlığı
  • Tüm Duyurular

15 Mayıs 2020 Tarihli Sürekli İşçi Alım İlanı - 03 Haziran 2020 Kura Sonuçları

EVRAK LİSTESİ

1- Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi

2- Diploma (Noter Onaylı Nüshası veya E-Devlet çıktısı)

3- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) (E-Devlet kapısından alınabilir)

4- Fotoğraf (2 Adet)

5- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet kapısından alınabilir)

6- SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (E-Devlet kapısından alınabilir)

7- Aile Hekimliğinden alınacak Sağlık Raporu

8- Son bir yıldır Düzce Sınırlarında İkamet Ettiğini gösterir E-Devlet Kapısından Alınan Tarihçeli Yerleşim Belgesi (1 Adet) * (Hasta Bakımı ve Temizliği (Yerel) ve Güvenlik Görevlisi koduna başvuranlar)

9- Geçerli Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası/Kimliği * (Güvenlik Görevlisi koduna başvuranlar)

1. Hasta Bakımı ve Temizliği (Yerel) - Asıl Liste için tıklayınız. Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

1.1. Hasta Bakımı ve Temizliği (Yerel) - Yedek Liste için tıklayınız. 

2. Hasta Bakımı ve Temizliği (Ulusal) - Asıl Liste için tıklayınız. Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

2.2. Hasta Bakımı ve Temizliği (Ulusal) - Yedek Liste için tıklayınız. 

3. Güvenlik Görevlisi - Asıl Liste için tıklayınız. Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

3.3. Güvenlik Görevlisi - Yedek Liste için tıklayınız. 

 AÇIKLAMA : Asıl Listede yer alan adayların 12 Haziran 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar (saat 17.00) başvurduğu kodda istenen belgeleri Başvuru Dilekçesi ile birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar belgelerini teslim etmeyen adaylar, haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. Başvuru yapılan ilan kodunda istenen belgelerin sahte ve/veya geçersiz olması ve/veya uygun olmaması durumunda adaylar işe başlama haklarını kaybedeceklerdir.

** Göreve başlama tarihi 15 Haziran 2020 Pazartesi olarak planlanmaktadır. 

Bilgi için; 0 380 542 11 20