26.11.2019 Tarihli Öğretim Elemanı İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları Açıklanmıştır.

18 Ara

  • Personel Daire Başkanlığı
  • Tüm Duyurular

Nihai Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.

Nihai Değerlendirme Sonuçlarına yapılacak itirazlar ilana çıkılan fakültelere/yüksekokullara yapılacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeleri dilekçe ekinde 15 gün içerisinde (02.01.2020 tarihi mesai bitimine kadar) Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.

Dilekçe örneği için tıklayınız.

nüfus cüzdanı fotokopisi,

- 1 adet fotoğraf,

- Askerlik terhis belgesinin ıslak imzalı hali ya da tecil belgesi, Not: Yedek subay olarak askerliğini tamamlayanların teğmenliğe nasb tarihini gösteren terhis belgesini ıslak imzalı ibraz etmeleri zorunludur.

- Lisans/Y.Lisans/Doktora Diplomasının aslı veya noter onaylısı. (isteyen adaylar diplomaların asıllarını ve fotokopisini getirmek sureti ile Personel Daire Başkanlığında aslı gibidir de yaptırabilirler),

- Lisans/Y.Lisans/Doktora Diplomasının e – devlet çıktısı,

- Y.Lisans/Doktora Öğrenci Belgesinin aslı veya noter onaylısı. (isteyen adaylar öğrenci belgelerinin asıllarını ve fotokopisini getirmek sureti ile Personel Daire Başkanlığında aslı gibidir yaptırabilirler),

(- ÖNEMLİ: Aslı Gibidir işlemini Kurumumuzda yaptıracak olan adayların ilgili evrakların asılları ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir.)

- Lisans Transkriptinin aslı,

- Y.Lisans/Doktora Öğrenci Belgesinin e – devlet çıktısı,

- Adli Sicil Kaydının e – devlet çıktısı,

- ilan şartında deneyim istenen adaylar için SGK dökümü hariç diğer deneyim belgelerinin ıslak imzalı asılları,

Yukarıdakilere İlave olarak Naklen atanacaklardan herhangi bir belge talep edilmemekte olup, Açıktan veya Açıktan Yeniden Atanacaklardan İstenilen Belgeler şunlardır;

- Tam Teşekküllü Devlet/Üniversite/Özel Hastanesinden alınacak en az 5 hekimli Sağlık Kurulu Raporu (Bir tanesi psikiyatri uzmanı olmak üzere)

- Kamuda çalışıp ayrılanlar için en son çalışılan Kurumdan alınan Hizmet Belgesi (Sadece Açıktan Yeniden Atanacaklardan istenmektedir.)