88. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Yerleştirmeleri İçin Duyuru

27 Eyl

  • Personel Daire Başkanlığı
  • Tüm Duyurular

88. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Yerleştirmeleri İçin Duyuru

88. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurasına göre Üniversitemiz kadrolarına yerleştirilmiş olan Adayların atamalarının yapılabilmesi için aşağıda istenilen belgelerle birlikte ilan tarihinden itibaren en geç 11.10.2019 tarihine kadar Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Dilekçe (Düzce Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na hitaben

Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi 

Diploma veya Mezuniyet Belgesi (Aslı ya da Noter Tasdikli Sureti ya da Mezun olduğu Okuldan Aslı Gibidir yapılmış sureti ve bir fotokopisi

Fotoğraf (4 Adet) 

88. Dönem DHY Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı

Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden Memur olarak görev yapabileceğine dair Heyet Raporu

Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (Onaylı sureti ve Aslı) 

Hazırlık Sınıfı Okuduğunu Gösterir Belge (Ortaöğrenimde Hazırlık Sınıfı Okuyanlar İçin

Hizmet Belgesi (Halen veya daha önce memuriyetleri bulunanlar için

Güvenlik Soruşturması Formu (2 Adet) (elektronik ortamda doldurulacaktır

Adli Sicil Kaydı (2 Adet) (e devlet kapısından alınabilir

 

İletişim: 0 380 542 11 20