31.12.2018 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

23 Oca

  • Personel Daire Başkanlığı
  • Tüm Duyurular

Nihai Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.

Nihai Değerlendirme Sonuçlarına yapılacak itirazlar ilana çıkılan fakülteler/yüksekokullara yapılacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeleri dilekçe ekinde 15 gün içerisinde (06.02.2019 tarihi mesai bitimine kadar) Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.

Dilekçe örneği için tıklayınız.

- nüfus cüzdanı fotokopisi,

- 1 adet fotoğraf,

- Askerlik terhis yada tecil belgesi,

- Lisans/Y.Lisans/Doktora Diplomasının aslı veya noter onaylısı. (adaylar diplomaların asıllarını ve fotokopisini getirmek sureti ile Personel Daire Başkanlığında aslı gibidir yaptırabilirler),

- Lisans/Y.Lisans/Doktora Diplomasının e – devlet çıktısı,

- Y.Lisans/Doktora Öğrenci Belgesinin aslı veya noter onaylısı. (adaylar öğrenci belgelerinin asıllarını ve fotokopisini getirmek sureti ile Personel Daire Başkanlığında aslı gibidir yaptırabilirler),

- Y.Lisans/Doktora Öğrenci Belgesinin e – devlet çıktısı,

- Lisans Transkriptinin aslı,

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv ,Araştırması Formu (Bilgisayar ortamında 2 adet doldurulup çıktısı alındıktan sonra fotoğraf yapıştırılıp mavi tükenmez kalemle imzalanarak teslim edilecektir.) FORM İÇİN TIKLAYINIZ.

- Adli Sicil Kaydı 

Yukarıdakilere İlave olarak Naklen atanacaklardan herhangi bir belge talep edilmemekte olup, Açıktan veya Açıktan Yeniden Atanacaklardan İstenilen Belgeler şunlardır;

- Tam Teşekküllü Devlet/Üniversite/Özel Hastanesinden alınacak en az 5 hekimli Sağlık Kurulu Raporu (Bir tanesi psikiyatri uzmanı olmak üzere)

- Kamuda çalışıp ayrılanlar için en son çalışılan Kurumdan alınan Hizmet Belgesi (Sadece Açıktan Yeniden Atanacaklardan istenmektedir.)