2018 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAKKINDA DUYURU

13 Haz

  • Personel Daire Başkanlığı
  • Tüm Duyurular

2018 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAKKINDA DUYURU 

Üniversitemizde  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel için Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”  ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”  uyarınca 10 Eylül 2018 tarihinde Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır.

 

2018 yılı Unvan Değişikliği Sınav İlanı İçin Tıklayınız. 

2018 yılı Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız.

2018 yılı Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Formu İçin Tıklayınız.

 

 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği İçin Tıklayınız.