Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile ilgili Duyuru!!!

06 Mar

  • Personel Daire Başkanlığı
  • Tüm Duyurular

06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 22.02.2018 tarih ve 7100 nolu Kanuna aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx# 

AÇIKLAMA: Söz konusu Kanuna göre yapılacak olan düzenlemeler Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı tarafından belirlenecek olup söz konusu düzenleme hakkında nasıl bir yol izleneceği Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı tarafından resmi yazı ile bildirilecektir. Bu nedenle şu an itibariyle herhangi bir düzenleme yapılamamaktadır.