SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLAR VE KAZANAMAYANLAR İÇİN DUYURU

20 Şub

 • Personel Daire Başkanlığı
 • Tüm Duyurular

SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLAR ve KAZANAMAYANLAR İÇİN DUYURU

 

 

24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesi ile eklenen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23.maddesi uyarınca, 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından, 04.12.2017 tarihi itibariyle çalıştırılmakta olanların, (04.12.2017 tarihinde görevde olan / 04.12.2017 tarihinden sonra görevden ayrılanlar dahil) "Sürekli İşçi" kadrolarına geçiş yapmak isteyenlerden, Tespit Komisyonu tarafından yapılan esas inceleme sonuçlarına göre “Sürekli İşçi” kadrolarına geçiş için düzenlenecek olan sınava girmeye hak kazanlar ve kazanamayanların listeleri aşağıda ilan edilmiştir.

 

 

 1. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı personelden sınava girmeye hak kazananlar ve kazanamayanlar listesi için tıklayınız.

   

 2. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı personelden sınava girmeye hak kazananlar ve kazanamayanlar listesi için tıklayınız.

   

 3. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına bağlı personelden sınava girmeye hak kazananlar ve kazanamayanlar listesi için tıklayınız.

   

 4. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü)’ne bağlı personelden sınava girmeye hak kazananlar ve kazanamayanlar listesi için tıklayınız.

   

 5. Tespit Komisyonu kararına itiraz işlemleri için tıklayınız.

 

 

NOT: 1-) Bu duyuru TEBLİĞ niteliğindedir, ayrıca tebliğ yapılmayacaktır! 

      2-) Listelerde yanında (*) işareti bulunanların; Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları ilgili Kurumlar tarafından halen Rektörlüğümüze ulaştırılmamış olup, sonuçlar ulaştığında ilgililerin durumu Tespit Komisyonu tarafından yeniden değerlendirilecektir.