22.12.2017 Öğretim Elemanı İlanı Giriş Sınavı Sonrası Değerlendirme Sonuçları Açıklanmıştır

17 Oca

  • Personel Daire Başkanlığı
  • Tüm Duyurular

Giriş Sınavı sonuçları için tıklayınız.

Giriş sınavı sonuçlarına yapılacak itirazlar başvuruda bulunulan birimlere yapılacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların aşağıda yer alan belgeleri dilekçe ekinde 15 gün (31.01.2018’e kadar) içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.

Dilekçe örneği için tıklayınız.

- Lisans/Y.Lisans/Doktora Diplomasının aslı veya noter onaylısı.

- Y.Lisans/Doktora Öğrenci Belgesinin aslı veya noter onaylısı.

- Lisans Transkriptinin aslı

Yukarıdakilere İlave olarak Naklen atanacaklardan herhangi bir belge talep edilmemekte olup, Açıktan veya Açıktan Yeniden Atanacaklardan İstenilen Belgeler şunlardır;

- Tam Teşekküllü Devlet/Üniversite/Özel Hastanesinden alınacak en az 5 hekimli Sağlık Kurulu Raporu

- 2 adet Adli Sicil Kaydı (e-Devlet'ten alınabilir)

- Kamuda çalışıp ayrılanlar için En son çalışılan Kurumdan alınan Hizmet Belgesi (Sadece Açıktan Yeniden Atanacaklardan istenmektedir.)

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv ,Araştırması Formu (Bilgisayar ortamında 2 adet doldurulup çıktısı alındıktan sonra fotoğraf yapıştırılıp mavi tükenmez kalemle imzalanarak teslim edilecektir.)