SÜREKLİ İŞÇİ Kadrosuna Geçiş İşlemleri için -DUYURU-

29 Ara

  • Personel Daire Başkanlığı
  • Tüm Duyurular

SÜREKLİ İŞÇİ Kadrosuna Geçiş İşlemleri için -DUYURU-

24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesi ile eklenen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23.maddesi uyarınca, 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından, 04.12.2017 tarihi itibariyle çalıştırılmakta olanların, (04.12.2017 tarihinde görevde olan / 04.12.2017 tarihinden sonra görevden ayrılanlar dahil) “Sürekli İşçi” kadrolarına geçiş işlemleri başlatılmıştır. Başvurular 02 Ocak 2018 - 11 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

696 sayılı KHK'nın ilgili hükümleri için tıklayınız.

Evrak Örnekleri için tıklayınız.

Sürekli İşçi kadrosuna geçmek isteyenlerin başvuru form örneği için tıklayınız.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu için tıklayınız.

Feragat Beyan Dilekçesi Örneği için tıklayınız. (İdaremiz aleyhine dava ve/veya icra takibi olanlar için)

Sulh Sözleşmesi Örneği için tıklayınız. 

İcra Müdürlüğüne sunulacak Feragat Dilekçesi Örneği için tıklayınız. 

Mahkemeye sunulacak Feragat Dilekçesi Örneği için tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi için http://www.altisveren.gov.tr/