27.12.2017 Tarihli Öğretim Üyesi İlanımız

25 Ara

  • Personel Daire Başkanlığı
  • Tüm Duyurular

İlan metni için tıklayınız.

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1) Profesör ve Doçent başvuruları Rektörlük Personel Daire BaşkanlığınaYardımcı Doçent başvuruları ilgili birimlere 27.12.2017 – 10.01.2018 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır. 
2) Yardımcı doçent adayları yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav 
15.01.2018 tarihinde saat 09:00'da Üniversitemiz Mehmet Akif Ersoy Merkezi Dersliklerinde  yapılacaktır.
3) Adayların atanabilmeleri için; ilan edilen kadronun bölümüne/programına/anabilim dalına uygun alandan mezun olmaları ve ilan edilen derecelere atanabilecek yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir.
4) Adaylar başvuru dilekçelerinin ekine;

- Nüfus cüzdan fotokopisi

- 1 adet vesikalık fotoğraf

- Diploma ve mezuniyet belgelerinin fotokopileri

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

(Bu form bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra 2 adet çıktısı alınarak ilgili imza kısmına ıslak imza atılıp, fotoğraf bölümüne fotoğraf yapıştırılması gerekmektedir.)

- 2 adet Adli Sicil Kaydı (E-Devlet'ten alınabilir.)

- Bilimsel Çalışmalarını içeren  (yardımcı doçent ve doçent adayları dört adet CD, profesör adayları altı adet CD) CD'lerini ekleyeceklerdir.

 

CD içerikleri şu şekilde olacaktır.

-ÖZGEÇMİŞ

-DİPLOMA FOTOKOPİLERİ VE E-DEVLET SİSTEMİNDEN ALINAN MEZUN BELGELERİ (LİSANS, Y.LİSANS, DOKTORA VE DOÇENTLİK BELGESİ)

-DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATAMA EK KOŞULLARININ EN SONUNDA YER ALAN ADAY ETKİNLİK PUAN LİSTESİ (EXCEL FORMATI GENEL / SANAT TASARIM VE MİMARLIM ALANI)

-YARDIMCI DOÇENT ADAYLARI İÇİN Y.DİL SONUÇ BELGESİ

-BİLİMSEL ÇALIŞMALAR (Makaleler, Posterler, Ktaplar vs...)

 

5) Yardımcı Doçent adaylarının öğrenim belgelerini noterlere ya da aslını getirmek kaydıyla başvurdukları birimlerin amirlerine, profesör ve doçent adaylarının ise Personel Daire Başkanlığına onaylatması gerekmektedir. 

 

6) Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 


Ayrıntılı bilgi için: 0380 542 11 00 veya 0380 542 11 20'den

Ahmet KAYA Dahili: 1108

Ramazan Murat AYDIN Dahili: 1106