30.12.2016 Tarihli Öğretim Üyesi İlanımız

28 Ara

  • Personel Daire Başkanlığı
  • Tüm Duyurular

İlan metni için tıklayınız.

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1) Profesör ve Doçent başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent başvuruları ilgili birimlere 30.12.2016-13.01.2017 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır. 
2) Yardımcı doçent adayları yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav 17.01.2017 tarihinde saat 09:00'da Üniversitemiz Mehmet Akif Ersoy Merkezi Dersliklerinde yapılacaktır.
3) Adayların atanabilmeleri için; ilan edilen kadronun bölümüne/programına/anabilim dalına uygun alandan mezun olmaları ve ilan edilen derecelere atanabilecek yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir.
4) Adaylar; dilekçelerine ekleyecekleri öğrenim belgelerini, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, aday etkinlik puan listelerini, yabancı dil sınav belgesini (yardımcı doçent adayları için) kapsayan dosyalarını  içeren (yardımcı doçent ve doçent adayları dört adet CD, profesör adayları altı adet CD) 1 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte teslim edeceklerdir.
5) Yardımcı Doçent adaylarının öğrenim belgelerini noterlere ya da aslını getirmek kaydıyla başvurdukları birimlerin amirlerine, profesör ve doçent adaylarının ise Personel Daire Başkanlığına onaylatması gerekmektedir. 
6) Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!

ADAYLAR BAŞVURU DİLEKÇELERİNİN EKİNE 1 ADET NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ, 1 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARINI İÇEREN (YARDIMCI DOÇENT VE DOÇENT ADAYLARI 4 ADET, PROFESÖR ADAYLARI İÇİN 6 ADET) CD'LERİ EKLEYECEKLERDİR.

BAŞVURU ESNASINDA TESLİM EDİLECEK BİLİMSEL ÇALIŞMALARI İÇEREN DOSYALARININ CD FORMATINDA OLMASI GEREKMEKTE OLUP BÜTÜN CD'LERİN İÇERİĞİ ŞU ŞEKİLDE OLACAKTIR.

1- ÖZGEÇMİŞ

2- DİPLOMA FOTOKOPİLERİ (LİSANS, Y.LİSANS, DOKTORA VE DOÇENTLİK BELGESİ)

3- DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATAMA EK KOŞULLARININ EN SONUNDA YER ALAN ADAY ETKİNLİK PUAN LİSTESİ (EXCEL FORMATI GENEL / SANAT TASARIM VE MİMARLIM ALANI)

4- YARDIMCI DOÇENT ADAYLARI İÇİN Y.DİL SONUÇ BELGESİ

5- BİLİMSEL ÇALIŞMALAR


Profesör ve Doçent kadrosuna başvuruda kullanılacak Dilekçe örneği için tıklayınız.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda kullanılacak Dilekçe örneği için tıklayınız.

Ayrıntılı bilgi için: 0380 542 11 20'den

Ahmet KAYA Dahili: 1108

Ramazan Murat AYDIN Dahili: 1106